Vision

Last updated: 2012-12-11  |  3181 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Vision


วิสัยทัศน์
  วิสัยทัศน์ของเราคือการได้รับการยอมรับเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายหมึกพิมพ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ

หน้าที่
  | การเสริมสร้างแบรนด์และตัวตนของเราและส่งเสริมชื่อเสียงของแบรนด์ในระดับสากล
  | การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
  | การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและมาตรฐานเพื่อสะท้อนให้เห็นการกระจายอำนาจขององค์กร
  | การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพของพนักงานและเรียนรู้ตลอดชีวิตวัฒนธรรมองค์กรของเรา
     โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกลายเป็นองค์กรฐานความรู้
  | มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าสังคมเป็นอยู่ที่ดีและนำไปสู่​​ที่ดีขึ้น
 
   ของสังคม 
 

Powered by MakeWebEasy.com